Automóveis / Pneus / Tyre Profile 55, Wheel Size 16", Tyre Width 225 mm

  • Escolheu:
  • Tyre Width: 225 mm 
  • Tyre Profile: 55 
  • Wheel Size: 16"