Automóveis / Pneus / Tyre Profile 60, Wheel Size 16", Tyre Width 215 mm

  • Escolheu:
  • Tyre Width: 215 mm 
  • Tyre Profile: 60 
  • Wheel Size: 16"